Jak je to s daní z příjmu, když prodáváte dům, byt nebo jinou nemovitost?

Jak je to s daní z příjmu, když prodáváte dům, byt nebo jinou nemovitost?

Kdy neplatíte 15% daň z příjmu?

Nemovitost vlastníte déle než pět let.

V případě dědictví se lhůta zkracuje o dobu, po kterou nemovitost vlastnil majitel v přímé linii (prarodiče – rodiče – děti).

V nemovitosti bydlíte alespoň dva roky před prodejem.

Platí to v případě, že jste majitelem nemovitosti jako fyzická osoba

Příjem z prodeje použijete ke koupi jiného bydlení nebo k rekonstrukci,

A to nejdříve jeden rok před prodejem nebo do jednoho roku od prodeje.

Družstevní majetek

Platí, že pokud převádíte družstevní podíl (členská práva družstva k předmětné nemovitosti) musí být doba mezi nabytím členských práv a převodem delší než pět let.

Dar

Pokud jste obdrželi nemovitost darem od příbuzného v přímé nebo vedlejší linii nebo od osoby, se kterou jste žili nejméně jeden rok před darováním ve společné domácnosti.

 

Vladimír Altman, t. 724 443 771, email: altman@reloca.cz